Entrada / Salida
Ocupación
Código promocional
Mejor precio garantizadoPago seguro
Avís Legal

Avís Legal

Aquesta página web és propietat de PROMOCIONES INMOBILIARIAS ECOLLAR 97, SL (d’ara endavant EL VILAR DE LA DUQUESSA), amb NIF núm. B-60825767 i domicili a Carrer Simon Oller, 5, principal 1ª, 08002, Barcelona i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona.

Per a qualsevol consulta o proposta, contacti'ns trucant al telèfon +34 932 689 090 o en l'e-mail info.vilar@grupduquessa.com.

Aquesta pàgina Web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a Espanya, quedant sotmesa a ella, tant nacionals com estrangers que utilitzin aquesta web.

L'accés a la nostra pàgina web per part de l'USUARI és gratuït i està condicionat a la prèvia lectura i acceptació Íntegra, expressa i sense reserves de les presents CONDICIONS GENERALS D'ÚS vigents en el moment de l'accés, que preguem que llegeixi detingudament. L'USUARI en el moment que utilitza el nostre portal, els seus continguts o serveis, accepta i se sotmet expressament a les condicions generals d'ús d'aquest. Si l'usuari no estigués d'acord amb les presents condicions d'ús, haurà d'abstenir-se d'utilitzar aquest portal i operar per mitjà d'aquest.

El subministrament de dades personals i, en el seu cas, la compra de serveis a través del nostre portal requereix una edat mínima de 14 anys, o en el seu cas, disposar de capacitat jurídica suficient per a contractar.

En qualsevol moment podrem modificar la presentació i configuració de la nostra web, ampliar o reduir serveis, i fins i tot suprimir-la de la Xarxa, així com els serveis i continguts prestats, tot això de manera unilateral i sense previ avís.

A. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tots els continguts, textos, imatges, i codis font són propietat EL VILAR DE LA DUQUESSA o de tercers als quals s'han adquirit els seus drets d'explotació, i estan protegits pels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial.

L'usuari únicament té dret a un ús privat d'aquests, sense ànim de lucre, i necessita autorització expressa per a modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los o exercir qualsevol dret pertanyent al seu titular.

EL VILAR DE LA DUQUESSA és una marca registrada, i està prohibida la seva reproducció, imitació, utilització o inserció d'aquestes marques sense la nostra deguda autorització.

L'establiment d'enllaços al nostre portal no confereix cap dret sobre aquest. Així mateix, el simple fet d'establir un enllaç a la nostra pàgina web no dona dret a atorgar-se la categoria de col·laborador o soci.

EL VILAR DE LA DUQUESSA queda exonerat de responsabilitat per qualsevol reclamació respecte als drets de propietat intel·lectual dels articles i imatges publicades per tercers en el seu portal.

Està absolutament prohibida la imitació ja sigui total o parcial del nostre portal.

 

B. CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

L'accés a la nostra pàgina web és gratuït i no exigeix subscripció o registre previ. No obstant això, determinats serveis, com la realització de reserves en línia, requereixen emplenar formularis de dades personals i/o la identificació mitjançant contrasenyes. Aquests serveis quedaran degudament identificats en la web.

L'enviament de dades personals implica l'acceptació expressa per part de l'USUARI de la nostra política de privacitat.

L'usuari ha d'accedir a la nostra pàgina web conforme a la bona fe, les normes d'ordre públic i a les presents Condicions Generals d'ús. L'accés al nostre lloc web es realitza sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de l'usuari, que respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers o a nosaltres mateixos.

L'usuari té expressament prohibida la utilització i obtenció dels serveis i continguts oferts en la present pàgina web, per procediments diferents als estipulats en les presents condicions d'ús i, en el seu cas, en les condicions particulars que regulin l'adquisició de determinats serveis.

L'usuari té prohibit qualsevol tipus d'acció sobre el nostre portal que origini una excessiva sobrecàrrega de funcionament als nostres sistemes informàtics, així com la introducció de virus, o instal·lació de robots, o programari que alteri el normal funcionament de la nostra web, o en definitiva pugui causar danys als nostres sistemes informàtics.

Tenint en compte la impossibilitat de control respecte a la informació, continguts i serveis que continguin altres pàgines web als quals es pugui accedir a través dels enllaços que la nostra pàgina web pugui posar a la seva disposició, li comuniquem que EL VILAR DE LA DUQUESSA, queda eximida de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que poguessin derivar per la utilització d'aquestes pàgines web, alienes a la nostra empresa, per part de l'usuari.

EL VILAR DE LA DUQUESSA es reserva el dret unilateral i sense preavís de donar de baixa a qualsevol USUARI que l'organització entengui que ha vulnerat les condicions que regeixen l'ús de la nostra pàgina web, sense que l'USUARI tingui dret a reclamació de cap mena per aquesta mena d'accions. Així mateix, es reserva el dret d'exercitar les accions legals oportunes contra aquells que vulnerin les presents condicions generals d'ús, acceptant l'USUARI que la no iniciació d'aquestes accions no constitueix una renúncia formal als mateixes, romanent aquestes vigents fins als terminis legals de prescripció de les infraccions.

 

C. POLÍTICA DE PRIVACITAT

La confidencialitat i la seguretat són valors primordials EL VILAR DE LA DUQUESSA i, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privacitat de l'Usuari en tot moment i de no recaptar informació innecessària.

 

El subministrament de dades personals a través del nostre portal requereix una edat mínima de 14 anys i l'acceptació expressa de la nostra Política de Privacitat quedant absolutament prohibit facilitar dades personals de menors de 14 anys sense el consentiment de pares o tutors legals.

 

L'usuari serà l'únic responsable de qualsevol mal o perjudici, directe i indirecte, que ocasioni a EL VILAR DE LA DUQUESSA o a qualsevol tercer per emplenar els formularis amb dades falses, inexactes, incomplets, no actualitzats, o amb dades de tercers.

 

D. RESPONSABILITATS

En posar a la disposició de l'usuari aquesta pàgina web volem oferir-li un servei de qualitat, utilitzant la màxima diligència en la prestació d'aquest, així com en els mitjans tecnològics utilitzats. No obstant això, no respondrem de la presència de virus i altres elements que d'alguna manera puguin danyar el sistema informàtic de l'usuari.

 

EL VILAR DE LA DUQUESSA no garanteix que la disponibilitat del servei sigui contínua i ininterrompuda, per circumstàncies originades per problemes en la xarxa d'Internet, avaries en els dispositius informàtics o altres circumstàncies imprevisibles, de manera que l'USUARI accepta suportar dins d'uns límits raonables aquestes circumstàncies, per la qual cosa renuncia expressament a reclamar a EL VILAR DE LA DUQUESSA qualsevol responsabilitat per les possibles fallades, errors i ús del servei.

 

L'USUARI assumeix tota la responsabilitat derivada de l'ús de la nostra pàgina web, sent l'únic responsable de tot efecte directe o indirecte que sobre la pàgina web es derivi, incloent, de manera enunciativa i no limitativa, tot resultat econòmic, tècnic i/o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades pel nostre portal, obligant-se l'usuari a mantenir indemne a EL VILAR DE LA DUQUESSA per qualssevol reclamacions derivades, directament o indirectament de tals fets.

 

EL VILAR DE LA DUQUESSA no garanteix l'exactitud, veracitat i vigència dels continguts d'aquesta pàgina web, ja siguin propis, de tercers, o per enllaç a altres webs, quedant totalment exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de l'ús de la mateixos.

 

EL VILAR DE LA DUQUESSA queda exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de qualsevol reclamació, inclòs el pagament d'honoraris a advocats, per les demandes i reclamacions originades per tercers per l'incompliment per part de l'USUARI de les nostres condicions d'ús, accés i política de privacitat, o qualsevol una altra reclamació per l'incompliment de la legislació vigent.

 

L'USUARI reconeix que ha entès tota la informació respecte a les condicions d'ús del nostre portal, i reconeix que són suficients per a l'exclusió de l'error en aquestes, i per tant, les accepta integra i expressament.

 

L'USUARI és plenament conscient que la mera navegació per la present pàgina web, així com la utilització dels seus serveis, implica l'acceptació de les presents condicions d'ús.

 

Tot el referent a la nostra pàgina web, es regeix exclusivament per les lleis espanyoles. En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació i contingut de la present pàgina web, totes les parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

E. VIGÈNCIA DE LES CONDICIONS GENERALS D'ACCÉS A LA WEB

Les presents Condicions Generals d'Ús han estat modificades amb data 30/06/2023. En qualsevol moment podem procedir a la seva modificació: si us plau, comprovi la data d'emissió en cada ocasió en què es connecti a la nostra pàgina web i així tindrà la certesa que no s'ha produït cap modificació que l'afecti.

Per a qualsevol qüestió respecte a les Condicions d'Ús de la nostra pàgina web, pot posar-se en contacte amb nosaltres en les dades a dalt indicades, o amb Lant Advocats en www.lant-abogados.com.

Hecho